*****************************************************************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 29. 6. 2021 – VÝSLEDKY VOLEB 

Ani v opakovaných volbách nebyly splněny základní podmínky pro uznání jejich platnosti (účast alespoň třetiny oprávněných voličů, získání nadpoloviční většiny hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách dvěma kandidáty).

V souladu s bodem XII volebního řádu vydaného zřizovatelem (usnesení Rady města č. 136 ze dne 31. 10. 2005) jmenuje členy školské rady ředitel školy. Jmenováni budou dva kandidáti, kteří získali ve volbách nejvyšší počet hlasů. Všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme. Ve spolupráci se zřizovatelem budeme projednávat změny ve volebním řádu. Např i to, aby bylo možné uskutečnit příští volby elektronicky a tím zajisti vyšší účast voličů.

Počet získaných hlasů u jednotlivých kandidátu (součet obou kol voleb):

  1. Michal Marek, Smetanova 175, Kašperské Hory (28 hlasů)
  2. Petr Málek, Kaštanová 1159, Sušice (25 hlasů)
  3. Vrbová Martina, Na Prádle 431, Kašperské Hory (22 hlasů)
  4. Honová Tibora, Strašín 18 (20 hlasů)
  5. Havlíková Hana, Lazny 78, Strašín (18 hlasů)

*****************************************************************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 22. 6. 2021

Volby uskutečněné dne 21. 6. 2021 nelze uznat za platné, neboť nebyla splněna základní podmínka – účast alespoň třetiny oprávněných voličů.

Opakované volby jsou vypsány na základě pravidel stanovených volebním řádem vydaným zřizovatelem školy (usnesení Rady města č. 136 ze dne 31. 10. 2005).

 

OPAKOVANÉ VOLBY DO ŠR 2021 – OZNÁMENÍ

 

*****************************************************************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 11. 6. 2021 – profily kandidátů.

Tři z pěti kandidátů využili možnost prezentovat se na stránkách školy.

Podrobnosti jsou k dispozici po rozkliknutí jména v abecedním seznamu kandidátů

 

VOLBY DO ŠR 2021 – OZNÁMENÍ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 11. 7. 2021 – 10. 7. 2024 SE USKUTEČNÍ

V PONDĚLÍ 21. 6. 2020 od 15:30 do 17:30 hodin ve vstupním prostoru do budovy školy.

Zde budou k dispozici i platné volební lístky.

 

SEZNAM KANDIDÁTŮ (abecedně):

  1. Havlíková Hana Lazny 78, Strašín
  2. Honová Tibora Strašín 18
  3. Málek Petr Kaštanová 1159, Sušice
  4. Marek Michal Smetanova 175, Kašperské Hory
  5. Vrbová Martina Na Prádle 431, Kašperské Hory

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VOLBY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost.

Každý volič má pouze jeden hlas.

Pokud mají děti více zákonných zástupců, může volit jen jeden z nich.

(Za jednu rodinu je tedy možné odevzdat pouze jeden platný hlas bez ohledu na počet dětí. Rodiče se musí domluvit.)

Výsledky voleb budou vyvěšeny nejpozději do 10 dnů, tedy do 1. července 2021

 

*****************************************************************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 12. 4. 2021

Dle aktuálních informací MŠMT se funkční období školské rady prodlužuje tak, aby skončilo uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu (11. 4. 2021).

FUNKČNÍ OBDOBÍ SOUČASNÉ ŠKOLSKÉ RADY JE PRODLOUŽENO DO 11. 7. 2021

Nové volby proběhnou v červnu 2021. Informaci včas upřesníme, záležet bude samozřejmě i na rozvolňování vládních opatření.

INFORMACE MŠMT

*****************************************************************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 29. 10. 2020

ROZHODNUTÍM MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ SE PRODLUŽUJE FUNKČNÍ OBDOBÍ SOUČASNÉ ŠKOLSKÉ RADY.

NOVÝ TERMÍN VOLEB BUDE STANOVEN V NÁVAZNOSTI NA UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU.

 

ROZHODNUTÍ MŠMT

 

Pozn.: Původní zpráva (viz níže) ze dne 25. 10. 2020, pozbývá rozhodnutím MŠMT ze dne 29. 10. 2020 platnosti!

VOLBY DO ŠR 2020 – OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, k 31. 12. 2020 ukončí své tříleté funkční období současná školská rada. Jde o orgán školy umožňující podílet se na její správě pedagogickým pracovníkům, rodičům a zřizovateli. Za každou skupinu zde působí dva zástupci.

Činnost školské rady je stanovena školským zákonem, schází se minimálně dvakrát ročně. Při svých setkáních se zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, zájmovou činností žáků, projednává podněty a připomínky rodičů k činnosti školy, rozebírá inspekční a kontrolní činnosti, které byly ve škole vykonány.

Prosíme zástupce z řad rodičů, kteří se chtějí více podílet na chodu školy, aby se nejpozději do poloviny listopadu přihlásili u ředitele školy. Budou zapsáni na kandidátky, dva z nich pak budou na základě výsledků voleb zastupovat ostatní rodiče ve školské radě v následujícím tříletém období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

Volby