AKTUALIZACE ZE DNE 13. 10. 2020!

OD 14. 10. DO 1. 11. 2020 JSOU VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY UZAVŘENY. VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNĚ

* Speciální třída pokračuje ve výuce bez omezení

* Ostatním žákům je přístup do školy zakázán, výjimkou je odebrání oběda

* Potvrzení pro rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, škola nevydává. K žádosti o ošetřovné stačí čestné prohlášení. METODIKA MPSV

* Rodiče, kteří ztratili přístupová hesla do systému Bakaláři, získají nová u Mgr. J. Havla

* Povinnost účastnit se distanční výuky je stanovena zákonem! 

NOVÁ METODIKA MŠMT ze dne 12. 10. 2020

 

!!!Pozn.: níže uvedené informace pozbývají platnosti ke dni 13. 10. 2020!!!

 

ZDE JSOU KOMPLETNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 12. DO 23. ŘÍJNA 2020:

  • 1. stupeň ZŠ – provoz bez omezení (HV bez zpěvu)
  • speciální třída ZŠ – provoz bez omezení (HV bez zpěvu)
  • 2. stupeň ZŠ – výuka bude probíhat střídavě tímto způsobem

Týden od 12. do 16. října – 6. a 8. ročník ve škole (HV bez zpěvu, při TV se necvičí), 7. a 9. ročník distanční výuka (doma)

Týden od 19. do 23. října – 7. a 9. ročník ve škole (HV bez zpěvu, při TV se necvičí), 6. a 8. ročník distanční výuka (doma)

  • školní družiny  – provoz bez omezení
  • školní klub – provoz bez omezení
  • školní jídelna – je stále v provozu. Žákům, kteří budou doma, na dobu distanční výuky oběd automaticky odhlašujeme. Zájemci si mohou obědy s předstihem opět přihlásit a v době 11 – 11:30 hod. vyzvednout v jídelně do jídlonosiče.
  • zájmové kroužky – nebudou probíhat

OD 26. DO 30. ŘÍJNA 2020 JE ŠKOLA PRO ŽÁKY UZAVŘENA (rozhodnutí ministra školství)

 

ZÁVAZNÁ METODIKA MŠMT ze dne 8. 10. 2020