Zápis pro ukrajinské děti (Запис для українських дітей):

Počet přijímaných / Kількість дітей: 0 

(Obě naše MŠ jsou na školní tok 2021/22 naplněny na 100% i s udělenou výjimkou zřizovatele a navýšením celkové kapacity o maximální počet 8 dětí. Zápis je přesto nutné dle platných předpisů vypsat.)

 

DOKUMENTY:

Žádost  /  Заява

Přihláška k zápisu

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte v MŠ