Výsledky zápisů do MŠ (informace ze dne 12. 5. 2021)

Do MŠ Kašperské Hory bylo podáno celkem 8 přihlášek. Všem zájemcům, kteří splnili stanovená kritéria je vyhověno, děti jsou přijaty. Rodiče žáků. kteří kritéria nesplnili (např. neočkované děti) byli telefonicky o této skutečnosti informováni.

Do MŠ Soběšice bylo podáno celkem 6 přihlášek. Pěti žádostem bylo vyhověno, jedno dítě nesplňuje požadavky potřebné pro přijetí do MŠ. Všichni rodiče byli o výsledcích zápisu informováni.

***********************************************

Zápis do MŠ Kašperské Hory, MŠ Soběšice

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DO MŠ:

Žádost_MS_KH_2021

Žádost_MS_Sob_2021

Přihláška k zápisu

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte v MŠ