Vážení rodiče předškoláků,

10. dubna 2019 proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je nutné přinést s sebou DOPORUČENÍ PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (Pedagogicko-psychologická poradna) a DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE.

Vzhledem ke značnému vytížení poraden je nutné se objednat na vyšetření co nejrychleji.

BEZ UVEDENÝCH DOPORUČENÍ NENÍ MOŽNÉ ODKLAD UDĚLIT!!!