Od začátku září opět probíhá pravidelné cvičení dětí z MŠ v místní sportovní hale.

Třída „Sluníčko“: každou středu

Třída „Včelky“: každý pátek