Vážení rodiče,

pro urychlení Vaší informovanosti jsme se snažili o změnu. Již několik let funguje na 2. stupni informační systém BAKALÁŘI. Je kdykoliv online k dispozici.

Od září 2021 jsme ustoupili od „zdvojování“, tedy zapisování důležitých informací do papírových žákovských knížek a zároveň do systému BAKALÁŘI. Máme přesný přehled o tom, kdo a jak často zprávy čte. Převážná většina z Vás bohužel nejeví o tento způsob sdělování informací žádný zájem.

Od 1. 11. budeme tedy opět některá důležitá sdělení (např. výzvy rodičům, informace o chování žáků, poznámky…) zapisovat do běžných žákovských knížek.