Pár informací k organizaci prvního školního týdne:

Školní družina (klub) bude ve středu 1. 9. v provozu od 7:00 do 15:00 hodin

Zahájení školního roku proběhne mezi 8:00 – 9:00 hod. v jednotlivých třídách. Pak mohou děti odcházet domů. Před zahájením dojde k prvnímu testování (mimo prvňáčků – viz TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE)

Ve čtvrtek 2. 9. budou děti se svými třídními (rozdávání knížek, příprava třídy…), 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin.

V pátek 3. 9. probíhá výuka podle rozvrhů bez odpoledních vyučování (tedy maximálně do 6. vyučovací hodiny).

Od 6. září probíhá provoz školy v plném rozsahu, pro rodiče budou připraveny kompletní informace v elektronické i tištěné podobě.

 

DŮLEŽITÉ!!!

Co nejdříve je třeba přihlásit obědy, vyplnit přihlášky do školní družiny a školního klubu.

Kapacita je omezená!!!