OD 11. 5. 2020 JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTEVŘENA PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ. 

OD 25. 5. SE OTEVÍRÁ I PRO VŠECHNY ŽÁKY 1. STUPNĚ, u kterých rodiče projevili o výuku zájem. 

OD 25. 5. JE V PROVOZU I ŠKOLNÍ JÍDELNA s upravenými časy výdeje obědů, abychom zajistili průběžné dezinfikování a aby se děti z různých tříd nepotkávaly.

OD 25. 5. ZAJIŠŤUJEME NA ZÁKLADĚ DOTAZNÍKŮ OD RODIČŮ I ODPOLEDNÍ PROVOZ – 5 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

*

Škola postupuje přesně podle všech aktuálních hygienických požadavků stanovených ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví.

*

Původní informace před otevřením školy:

FORMULÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Podmínkou účasti ve škole je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   k datu nástupu do školy (tedy 11. 5. nebo 25. 5.)

!!!Rodiče žáků 1. stupně jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. května 2020!!!

!!!Rodiče žáků 9. ročníku jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. května 2020!!!