!!!DODATEK!!!

  • od 16. 3. 2020 je pro veřejnost uzavřena školní jídelna
  • od 17. 3. 2020 jsou uzavřené i mateřské školy v Kašperských Horách a Soběšicích

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU TEDY UZAVŘENY VŠECHNY SOUČÁSTI NAŠÍ ORGANIZACE!

 

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude pro žáky v souladu s doporučením MŠMT

od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena základní škola, školní družina, školní klub, jídelna a základní umělecká škola!

Odkaz: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je k dispozici v ředitelně školy.

MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRO VEŘEJNOST FUNGUJÍ PO 11. 3. 2020 BEZ OMEZENÍ. 

(Zveřejněno 10. 3. 2020, o změnách budeme informovat.)