Vážení rodiče, k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2018/19 se dostavilo 27 dětí. Všechny děti byly díky volné kapacitě přijaty bez ohledu na spádovou příslušnost. Konkrétně žáci s přidělenými čísly Z18/1, Z18/2, Z18/3, Z18/4, Z18/5, Z18/6, Z18/7, Z18/8, Z18/9, Z18/11, Z18/12, Z18/13, Z18/14, Z18/15, Z18/16, , Z18/17, , Z18/19, , Z18/20, , Z18/21,, Z18/22, Z18/23, Z18/25, Z18/27, Z18/28, Z18/29, Z18/30, Z18/31.

Nyní budeme řešit žádosti o odklady. Většinou nebyly přiloženy potřebné přílohy (doporučení poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa). Prosím o urychlené dodání!

Předpokládáme, že 1 třída bude mít v příštím školním roce pravděpodobně 21 – 23 žáků.