Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník ZŠ bude probíhat v 10 lekcích každý čtvrtek od 8. března 2018 do 24. května 2018.

Škola vždy platila jak pronájem bazénu, tak i instruktory plavání.

Pro letošní rok se nám povedlo sehnat dotaci ve výši 29 400,- Kč na dopravu z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); č. j. : MSMT-21088/2017-1“.

Celý plavecký výcvik tedy bude pro všechny žáky ZCELA BEZPLATNÝ!!!