ZMĚNY k 30. 11. 2020

!!! ORGANIZACI VSTUPU DO ŠKOLY, PŘESTÁVEK, VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ, ZMĚNY V ROZVRHU A DALŠÍ PODROBNOSTI PŘEDAJÍ VŠEM RODIČŮM TŘÍDNÍ UČITELÉ. VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍM NAŘÍZENÍM SE VÝZNAMNÉ ZMĚNY TÝKAJÍ VŠECH TŘÍD. DODRŽUJTE, PROSÍM, NASTAVENÝ REŽIM. CHRÁNÍTE TAK SVÉ DĚTI I SEBE!!!

BĚŽNÁ VÝUKA: první stupeň a 9. ročník, speciální třída.

STŘÍDAVÁ VÝUKA – 6. a 7. ročník má prezenční výuku v lichých týdnech (ve škole poprvé od 30. 11), v sudých týdnech probíhá distanční výuka (doma)

– 8. ročník má prezenční výuku v sudých týdnech (ve škole poprvé od 7. 12), v lichých týdnech probíhá distanční výuka (doma)

ROZVRHY HODIN – v plném rozsahu, mírně upravené (online rozvrhy budou zcela nové)

ŠKOLNÍ DRUŽINA – v provozu pro přihlášené ve zpřísněném režimu (ve skupině pouze děti z jedné třídy)

ŠKOLNÍ KLUB – nebude v provozu, současná situace to nedovoluje. Dojíždějící žáci mohou v nejnutnějším případě počkat ve své třídě do odjezdu nejbližšího autobusu. Budete-li muset využívat tuto možnost, kontaktujte, prosím, třídní učitele!!!

ŠKOLNÍ JÍDELNA – v provozu pro všechny žáky. Oběd bude vydáván jednotlivým třídám podle rozpisu od 11:15 do 13:45

 

!!!ŽÁCI MUSÍ MÍT BĚHEM CELÉHO VYUČOVÁNÍ A POBYTU VE ŠKOLE FUNKČNÍ ROUŠKY (ochranu úst a nosu)!!!

 

INFORMACE MŠMT PLATNÉ K DATU 25. 11. 2020

*************************************************************************************************************

ZMĚNY OD 18. 11. 2020

Do školy nastupuje na běžnou výuku 1. a 2. ročník ZŠ. U všech ostatních probíhá nadále distanční výuka.

Pro přihlášené žáky je k dispozici školní družina i školní jídelna. Škola bude postupovat v souladu s metodikou MŠMT.

INFORMACE MŠMT PLATNÉ OD 18. 11. 2020

Pro žáky se špatným internetovým připojením máme k dispozici na dobu 3 měsíců 20 SIM karet s neomezeným rychlým připojením k internetu. Zcela bezplatně!

*************************************************************************************************************

ZMĚNY OD 2. 11. 2020

Od 2. 11. platí distanční výuky pro všechny třídy ZŠ

Rozvrhy online výuky 2. stupně:

Organizace online výuky celého 1. stupně bude řešena v pondělí 2. 11. 2020. 
Rozvrhy výuky a přímou komunikaci s rodiči zajišťují třídní učitelé.
*************************************************************************************************************

INFORMACE ZE DNE 15. 10. 2020

– úvodní týden a půl distanční výuky před prázdninami je zaměřen na domácí práci žáků v rámci opakování a procvičování již známého učiva
– všichni učitelé 1. i 2. stupně prošli školením, jakým způsobem pracovat s programem ZOOM
– nejpozději do úterý 20. 10. bude systém laděn i konkrétně s žáky
– bude sestaven alternativní rozvrh hromadné online výuky 2. stupně, po 20.10 zahájíme zkušební provoz
– od 2. listopadu bude hromadně probíhat online výuka celého 2. stupně ZŠ, bude připravena i alternativa pro ty, kteří se nemohou zapojit
– pro žáky je k dispozici pro distanční výuku 20 kompletně připravených počítačů (+ smlouvy o zápůjčce)
– ve škole máme připravené 4 učebny s kvalitní technikou a vyladěným systémem, mohou probíhat 4 nezávislé „přenosy“ zároveň (tedy pro kompletní 2. stupeň ZŠ současně)
Doufáme, že 1. stupeň budeme moci vyučovat od 2. 11. 2020 zcela „normálně“. Pokud ne, systém online výuky bude co nejrychleji aplikován i zde.