Informace ze dne 15. 10. 2020
– úvodní týden a půl distanční výuky před prázdninami je zaměřen na domácí práci žáků v rámci opakování a procvičování již známého učiva
– všichni učitelé 1. i 2. stupně prošli školením, jakým způsobem pracovat s programem ZOOM
– nejpozději do úterý 20. 10. bude systém laděn i konkrétně s žáky
– bude sestaven alternativní rozvrh hromadné online výuky 2. stupně, po 20.10 zahájíme zkušební provoz
– od 2. listopadu bude hromadně probíhat online výuka celého 2. stupně ZŠ, bude připravena i alternativa pro ty, kteří se nemohou zapojit
– pro žáky je k dispozici pro distanční výuku 20 kompletně připravených počítačů (+ smlouvy o zápůjčce)
– ve škole máme připravené 4 učebny s kvalitní technikou a vyladěným systémem, mohou probíhat 4 nezávislé „přenosy“ zároveň (tedy pro kompletní 2. stupeň ZŠ současně)
Doufáme, že 1. stupeň budeme moci vyučovat od 2. 11. 2020 zcela „normálně“. Pokud ne, systém online výuky bude co nejrychleji aplikován i zde.
Rozvrhy výuky: