Vážení rodiče,

v době letních prázdni probíhaly v naší škole opakovaně bezplatné příměstské tábory. Vždy jsme měli připraveny termíny, materiální i personální zabezpečení na celý měsíc. Z důvodu velmi malého zájmu rodičů, proběhly vždy jen dva turnusy. V některých bylo dokonce jen 6 kašperskohorských dětí.

To bylo hlavním důvodem, proč nebylo možné v loňském roce tábory uspořádat. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí na prvním stupni jsme opět vstoupili v jednání, takže pokud to půjde, škola veřejnosti opět letní příměstské tábory nabídne.

O výsledcích jednání Vás budeme včas informovat.