Zveme všechny rodiče na třídní schůzky konané dne 24. 1. 2018 od 16:00 hod.

Jedním z Vašich požadavků uvedených v dotazníku na konci minulého školního roku bylo zařazení dalšího setkání rodičů s učiteli.

Vycházíme Vám vstříc a těšíme se na Vaši hojnou účast před ukončením prvního pololetí letošního školního roku.